(VOV) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu như vậy khi nói về nhiệm vụ của ngành nhiệm kỳ 2011-2015.