ICTnews - Ngày 3/2/2010, Bộ NN&PTNT đã khai trương Cổng thông tin điện tử nâng cấp từ cổng thông tin điện tử cũ của Bộ nhằm đẩy mạnh việc cung cấp thông tin cho cộng đồng.