Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đáp án các môn thi trong đợt 1, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011. Xem đáp án chính thức của Bộ tại đây.