(GD&TĐ)-Bộ GD&ĐT thông báo tuyển dụng công chức, công chức dự bị về công tác tại một số đơn vị thuộc Bộ đợt 2 năm 2009.