ND - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Đề án Chính sách hỗ trợ bình ổn giá thị trường lúa, gạo trong nước trình Chính phủ xem xét ban hành trong quý I-2010, nhằm trợ giúp người trồng lúa bù đắp chi phí sản xuất khi giá thị trường hạ xuống thấp hơn chi phí sản xuất để nông dân có lãi; đồng thời bảo đảm an ninh lương thực.