PNO - Nếu như chiếc ly không thể giữ nước ở trạng thái nóng hoặc lạnh trong nhiều phút thì những bình nước chuyên dụng có thể làm được điều đó trong nhiều giờ.