Theo số liệu thống kê, ở nước ta, số nam giới làm cán bộ quản lý (CBQL) cao hơn năm lần so với nữ giới. Ngay cả trong những ngành có đông cán bộ nữ như ngành giáo dục chiếm đến 70% là nữ nhưng nam giới thường vẫn đứng đầu các cơ sở giáo dục, số lượng, tỷ lệ nữ tham gia quản lý rất thấp, chưa tương xứng với tiềm năng của họ.