(PL)- Ngày 27-9, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn gửi Sở Nội vụ, UBND huyện Hàm Thuận Bắc về xử lý những vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai của ông Trần Văn Xê, nguyên giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận và anh ruột ông là Trần Văn Bê.