Sáng 03/8, tại thành phố Phan Thiết, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ 3 (giai đoạn 2006-2010).