TTO - Ngày 12-7, khoảng 2.000 công nhân công ty Shyang Hung Cheng (cụm sản xuất công nghiệp An Thạnh, huyện Thuận An, Bình Dương) đã lãn công đòi tăng lương. Đây là công ty 100% Đài Loan, chuyên sản xuất, gia công giày.