Ngư dân khai thác cá về bến tại phường Hải Cảng ,TP Quy Nhơn, Bình Định.