TTO - Sáng 17-7, Sở GD-ĐT Bình Định đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2010-2011 của 27 trường trung học phổ thông (THPT) công lập trên địa bàn tỉnh.

Điểm chuẩn và số lượng thí sinh trúng tuyển của từng trường cụ thể như sau: THPT Quốc học 29,75 điểm (589 thí sinh trúng tuyển), THPT Trưng Vương 20,5 điểm (581 thí sinh trúng tuyển), THPT Hùng Vương 23,25 điểm (397 thí sinh trúng tuyển), THPT số 1 Tuy Phước 22,5 điểm (574 thí sinh trúng tuyển), THPT số 2 Tuy Phước 23 điểm (408 thí sinh trúng tuyển), THPT Nguyễn Diêu 22,75 điểm (448 thí sinh trúng tuyển), THPT số 1 An Nhơn 24,75 điểm (459 thí sinh trúng tuyển), THPT số 2 An Nhơn 23,25 điểm (468 thí sinh trúng tuyển), THPT số 3 An Nhơn 21,5 điểm (325 thí sinh trúng tuyển), THPT Hòa Bình 21,25 điểm (248 thí sinh trúng tuyển), THPT Quang Trung 18,75 điểm (562 thí sinh trúng tuyển), THPT Tây Sơn 17,5 điểm (277 thí sinh trúng tuyển), THPT Võ Lai 17,5 điểm (165 thí sinh trúng tuyển), THPT số 1 Phù Cát 21,75 điểm (465 thí sinh trúng tuyển), THPT số 2 Phù Cát 19,75 điểm (541 thí sinh trúng tuyển), THPT số 3 Phù Cát 20,5 điểm (402 thí sinh trúng tuyển), THPT Nguyễn Hồng Đạo 21,25 điểm (336 thí sinh trúng tuyển), THPT số 1 Phù Mỹ 23,5 điểm (586 thí sinh trúng tuyển), THPT số 2 Phù Mỹ 21,75 điểm (664 thí sinh trúng tuyển), THPT An Lương 18,75 điểm (432 thí sinh trúng tuyển), THPT Tăng Bạt Hổ 26,5 điểm (510 thí sinh trúng tuyển), THPT Nguyễn Trân 26,75 điểm (481 thí sinh trúng tuyển), THPT Lý Tự Trọng 28,25 (305 thí sinh trúng tuyển), THPT Nguyễn Du 25,5 điểm (331 thí sinh trúng tuyển), THPT Hoài Ân 21,5 (252 thí sinh trúng tuyển), THPT Võ Giữ 17 điểm (222 thí sinh trúng tuyển), THPT Trần Quang Diệu 14,25 điểm (306 thí sinh trúng tuyển). Với mức điểm chuẩn này, cả tỉnh đã có 11.334 thí sinh được công nhận trúng tuyển vào 27 trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh. Được biết, năm nay tỉnh Bình Định sẽ tuyển 12.752 học sinh vào học lớp 10 THPT. Trong đó cùng với 11.334 thí sinh vừa trúng tuyển, sắp tới đây Sở GD-ĐT sẽ tiếp tục xét tuyển số chỉ tiêu còn lại cho 6 trường THPT và Trường phổ thông Dân tộc nội trú ở 3 huyện miền núi Vân Canh, Vĩnh Thạnh và An Lão. XUÂN NGUYÊN