(VOV) - Xe máy chở 3 người trong lúc tránh vượt thiếu quan sát đã đâm vào xe tải đi cùng chiều.