PNO- Đến 15 giờ ngày 28/10, các đội nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Định và các huyện Tây Sơn, Phù Mỹ vẫn chưa bắt được 3 đối tượng còn lại trong vụ giết người xảy ra vào 4 giờ sáng nay.