(PL)- “Trong hai ngày 28 và 29-5, lực lượng Thanh tra xây dựng đã lập biên bản vi phạm thêm 100 căn nhà xây dựng không phép tại xã Vĩnh Lộc A, 83 căn xây không phép tại xã Vĩnh Lộc B và 22 căn tại xã Bình Hưng (đều thuộc huyện Bình Chánh).