Bình đẳng giới trong gia đình

Báo Phụ Nữ Online - 

Binh dang gioi trong gia dinh

PN - Hỏi: Bình đẳng giới (BĐG) trong gia đình được luật pháp quy định như thế nào? Người vi phạm BĐG trong gia đình sẽ bị xử phạt ra sao? Trương Lê Ngọc Lệ (Q.Tân Bình, TP.HCM)

Bà Trần Thị Như Phương - Trưởng ban Chính sách - Luật pháp Hội LHPN TP.HCM - trả lời:

- Luật BĐG (Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2007) quy định về BĐG trên tám lĩnh vực: chính trị, kinh tế, lao động - việc làm, văn hóa-thông tin, y tế, giáo dục-đào tạo, thể dục thể thao v.v... BĐG trong gia đình được Luật BĐG quy định tại điều 18:

- Vợ, chồng bình đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên quan đến hôn nhân và gia đình.

- Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, bình đẳng trong sử dụng nguồn thu nhập chung của vợ chồng và quyết định các nguồn lực trong gia đình.

- Vợ, chồng bình đẳng với nhau trong việc bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình phù hợp; sử dụng thời gian nghỉ chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật.

- Con trai, con gái được gia đình chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển.

- Các thành viên nam, nữ trong gia đình có trách nhiệm chia sẻ công việc gia đình.

Ngày 10/6/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2009/CP-NĐ quy định xử phạt vi phạm hành chính về BĐG (xử phạt các hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về BĐG mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính). Điều 13 của nghị định này quy định về việc xử phạt các hành vi vi phạm hành chính về BĐG trong gia đình, như sau:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000đ đến 500.000đ đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính.

b) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy hiếp tinh thần nhằm không cho phép thành viên trong gia đình tham gia sử dụng tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình, thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì định kiến giới.

c) Không chăm sóc, giáo dục, tạo điều kiện như nhau giữa nam và nữ trong gia đình về học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển.

Con trai, con gái được gia đình chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như

nhau để học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển

2. Phạt tiền từ 500.000đ đến 1.000.000đ đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không cho thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính.

b) Không cho nam hoặc nữ trong gia đình tham gia công tác xã hội vì định kiến giới.

c) Đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính.

d) Áp đặt việc thực hiện lao động gia đình, sử dụng biện pháp tránh thai, triệt sản như là trách nhiệm của thành viên trong gia đình thuộc một giới nhất định.

3. Phạt tiền từ 1.000.000đ đến 3.000.000đ đối với hành vi dùng vũ lực nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc xin lỗi đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1, điểm b khoản 1, điểm c khoản 2 điều này.

b) Buộc chịu mọi chi phí khám bệnh, chữa bệnh hợp lý đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2, khoản 3 điều này.

c) Buộc khôi phục quyền lợi hợp pháp đã bị xâm hại đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1, điểm a khoản 2, điểm b khoản 2 điều này.

Ngọc Hồ (thực hiện)

Tin mới