(NDHMoney) Hôm nay, BigC khai trương siêu thị Long Biên, siêu thị thứ ba tại Hà Nội và tổ chức hàng loạt chương trình khuyến mại.