NDĐT-Sáng 29-10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học “Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào-Biểu tượng tình đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu Việt-Lào”. Hoạt động này nằm trong chương trình kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào.