Theo Roi-tơ, sáng 9-6, khoảng 10 nghìn nạn nhân chế độ diệt chủng Khơ-me Đỏ đã tổ chức biểu tình tại Quảng trường dân chủ ở Phnôm Pênh để phản đối quyền Chủ tịch đảng đối lập Cứu quốc Cam-pu-chia (CNRP) K.Xô-kha đã xuyên tạc sự thật lịch sử khi nói rằng nhà tù Tuôn Xleng là do Việt Nam dựng lên.