- Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hôm nay 28/2, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đã sang thăm chính thức nước ta.