Sáng 24-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (gọi tắt là CVĐ) đã tổ chức cuộc giao lưu, tọa đàm các điển hình tiên tiến toàn quốc. Có 68 tập thể và 144 cá nhân, là những tấm gương tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân cả nước đã có nhiều thành tích trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 3 năm qua. Tham dự còn có một số đại biểu Việt kiều từ nước ngoài.