Gồm 15 thành viên, biệt đội “Siêu Nhí” là rào cản lớn nhất của Đội Người lớn đến với giải thưởng cao nhất 67 triệu đồng của gameshow Trẻ em luôn đúng. Sau đây là gương mặt 15 "anh tài" trên sân chơi thú vị này.