(TGĐA Online) - Không quen thuộc đến mức khi ra đường là có người nhận ra. Cũng không nổi tiếng đến có thể tìm được nhiều thông tin về anh trên mạng. Nhưng Biên tập viên thời sự - MC Tấn Tài (HTV) đã để lại trong lòng khán giả nhiều thiện cảm.