Em tránh thai bằng cách đặt vòng có được không? Biện pháp này có ưu và nhược điểm gì so với các biện pháp khác?