(Eva sanh dieu) - Chúng tôi mách bạn một số cách xử lý khi xảy ra cháy trên ô tô.