(VEN) - Thời gian qua, tràn dầu đã trở thành một trong những sự cố môi trường xảy ra tại Việt Nam. Việc xử lý, khắc phục cũng như thủ tục bồi thường cho công tác này gặp không ít khó khăn, đòi hỏi sự phối hợp tốt giữa cơ quan bảo vệ pháp luật và cơ quan quản lý nhà nước nhằm khắc phục và xử lý một cách nhanh chóng, kịp thời.