Những biện pháp này cực kỳ đơn giản và dễ dàng có thể thực hiện ở nhà đấy.