*Sau khi đọc mục Hỏi đáp về biển kiểm soát xe trên Báo Thanh Niên ngày 10.3.2010, đề nghị Thanh Niên cho biết thêm ý nghĩa các chữ trên biển kiểm soát xe 2 bánh của các quận, huyện tại TP.HCM là thế nào?. (Trần Minh Thái - Nguyễn Thị Nhỏ, Q.Tân Bình, TP.HCM).