Thỉnh thoảng đổi xì-tai cho đôi giày bớt đơn đi các bạn.