QĐND - Những ngày diễn ra triển lãm tranh thiếu nhi tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, rất nhiều du khách thực sự ấn tượng trước những tác phẩm hồn nhiên, dung dị, giàu biểu cảm của các em về chủ đề biển, đảo. Dẫu chỉ là những nét chấm phá về phong cảnh và con người, song những tác phẩm ấy rất chân thật, thể hiện tình yêu về biển, đảo quê hương…