Rất nhiều người thừa nhận đã từng "tự sướng" ít nhất một lần trong đời. Nhưng vì thiếu hiểu biết mà không ít trường hợp đã phải nhập viện trong sự xấu hổ tột cùng.