Đó là bài học mà lãnh đạo các cấp ở Sơn La cần ghi nhớ để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Thào Xuân Sùng khẳng định trong cuộc trò chuyện với Đại Đoàn Kết .