TTO - * Trước đây tôi làm cho một công ty sản xuất nhưng bị xử lý kỷ luật sa thải. Trong quá trình làm việc, tôi đã ký hai hợp đồng lao động (HĐLĐ) với công ty, hợp đồng thứ nhất ký 36 tháng và đã hoàn thành, thanh lý hợp đồng nhưng chưa được hưởng trợ cấp thôi việc do tôi tiếp tục ký hợp đồng thứ hai có thời hạn 36 tháng.