TTO - Những trường hợp nào dưới đây sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp: bị sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật, hết hạn hợp đồng, thỏa thuận chấm dứt hợp đồng?