Hiện nay, khá nhiều bạn trẻ đã tận dụng mạng xã hội Facebook để kinh doanh khi vốn còn ít.