(Eva sanh dieu) - Trong ngôi nhà của chúng ta, bếp là khu vực nặng mùi nhất và nhiều vết bám bẩn cứng đầu nhất.