(NDHMoney) Rất nhiều người cho rằng để có vòng 2 nhỏ gọn thì bài tập gập bụng là hiệu quả nhất. Nhưng thực tế cho thấy khi bạn tập gập bụng, các cơ bụng sẽ nổi lên nhưng vẫn có mỡ ở quanh bụng và khiến bụng bạn trông to hơn.