Trong thế giới kỹ thuật số, những người có profile đẹp nhất sẽ sống sót. Những người còn lại chắc cũng không chết được, nhưng họ trông sẽ không sexy bằng bạn trên facebook.