PNO - Nếu bạn không có thói quen để tóc mái thì đôi khi cũng nên thay đổi để tạo phong cách. Để lựa chọn kiểu tóc mái phù hợp nên dựa vào hình dáng khuôn mặt mình. Dưới đây là một số gợi ý về kiểu tóc mái của một số ngôi sao để bạn tham khảo.