Tiin.vn - Anh chàng mất tong 60 bảng (xấp xỉ 2 triệu đồng) vì tội không tập trung lái xe.