Đã bao giờ tự hỏi “hình ảnh" những cô gái trong nhóm 2NE1 ngoài đời thế nào?