Nhiều người đã trở thành nạn nhân của chiêu lừa trúng thưởng khi tham gia các trò giải trí trên mạng.