Bao đời nay, đồng bào các dân tộc ở huyện sơn cước A Lưới (Thừa Thiên - Huế) vẫn lưu giữ phong tục hôn nhân cận huyết thống. Hủ tục này gây ra biết bao bi kịch...