(VTC News) - Những loại máy bay phản lực như “con ma”, “thần sấm” là sản phẩm công nghệ tối tân thời bấy giờ cũng phải chào thua khi bay qua khu vực Xím Vàng.