Đó là chuyện tình tai tiếng của bậc thiên tử với “mỹ nam”, là mối tư tình giữa một trạng nguyên và anh chàng bán "sắc", thậm chí cả chuyện hồ ly hóa trai đẹp ve vãn hớp hồn đàn ông cổ đại…