SGTT - Sau bếp điện từ, trên thị trường gần đây xuất hiện một loại bếp công nghệ mới: bếp halogen. Tuy giống về hình thức, nhưng so công nghệ, giữa bếp điện từ và bếp halogen có sự khác biệt