Ở bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh tình trạng quá tải không phải mới đây mà đã kéo dài nhiều năm nay. Bác sĩ Lê Hoàng Minh, Giám đốc Bệnh viện cho biết, mỗi năm số bệnh nhân tăng khoảng 10%, trong khi số giường bệnh không tăng, đã khiến cho tình trạng quá tải ngày càng trầm trọng.