Sáng ngày 10.7.2012, tại TP.HCM, công ty Trách nhiệm Hữu hạn Y tế Hoa Lam – Shangri-la (Hoa Lam-Shangri-La Healthcare LLC) và Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng về việc xây dựng Hệ thống Quản lý Tổng thể bệnh viện FPT.eHospital cho bệnh viện Quốc tế Thành Đô (The City International Hospital). Đây là bệnh viện được xây dựng theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, thuộc khu Y Tế Kỹ Thuật Cao lớn nhất tại Việt Nam (The International Hi-tech Healthcare Park) do Hoa Lam – Shangri-la là chủ đầu tư.