Cần Thơ là một trong những thành phố lớn nhất của Việt Nam, với dân số hơn một triệu người nhưng trước năm 2010 thành phố không có một bệnh viện chuyên khoa phụ sản nào. Trước nhu cầu thực tế của thành phố, tháng 11 năm 2007, Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Phương Châu bắt đầu được khởi công xây dựng và ngày 30 tháng 12 năm 2010 đã chính thức đi vào hoạt động.