(DĐDN) - Từ tháng 11/2013, Bệnh viện Phụ sản Âu Cơ Sài Gòn – Biên Hòa chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu giai đoạn vận hành một mô hình Bệnh viện – Khách sạn.